quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại

[giaban]    [/giaban]
[tomtat]

Model: ONE45
Hãng sản xuất: Memmert – Đức
Xuất xứ: Đức
[/tomtat]
ONE 45

[giaban]    [/giaban]
[tomtat]

Model: ONE29
Hãng sản xuất: Memmert – Đức
Xuất xứ: Đức
[/tomtat]
ONE 29

[giaban]    [/giaban]
[tomtat]

Model: ONE22
Hãng sản xuất: Memmert – Đức
Xuất xứ: Đức
[/tomtat]
ONE 14

[giaban]    [/giaban]
[tomtat]

Model: ONE14
Hãng sản xuất: Memmert – Đức
Xuất xứ: Đức
[/tomtat]
ONE 14

[giaban]    [/giaban]
[tomtat]

Model: ONE10
Hãng sản xuất: Memmert – Đức
Xuất xứ: Đức
[/tomtat]
ONE 10

[giaban]    [/giaban]
[tomtat]

Model: ONE7
Hãng sản xuất: Memmert – Đức
Xuất xứ: Đức
[/tomtat]


[giaban]    [/giaban]
[tomtat]

Model: WPE 45
Hãng sản xuất: Memmert – Đức
Xuất xứ: Đức
[/tomtat]
WPE 45

  • Sản phẩm mới
Tủ lạnh bảo quản dược phẩm
Tủ đông bảo quản dược phẩm
Tủ lạnh trữ máu
Tủ đông Plasma trữ máu
Tủ lạnh cho phòng thí nghiệm
Tủ lạnh cho phòng thí nghiệm chống cháy nổ
Tủ lạnh phóng thí nghiệm chống cháy nổ và tuần hoàn lạnh
Tủ đông phòng thí nghiệm
Tủ đông phòng thí nghiệm chống cháy nổ
Tủ đông phòng thí nghiệm chống cháy nổ và tuần hoàn